Marion Theuws Voeding en Dieet
 

shutterstock_129354920_rood_fruit_hout

 

 

Vergoeding reguliere behandelingen                                                     

Dieetadvisering zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering.

 

Dieetadvisering uit de basisverzekering valt onder het verplicht eigen risico van 385 euro in 2019. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet af van het eigen risico.

 

Zit u in een zorgstraat? Komt u bij een praktijkondersteuner?

Mensen met diabetes of COPD kunnen dieetadvisering vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidiciplinaire zorg. Ook bij hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en verslechterde nierfunctie kunt bij uw huisarts of uw praktijkondersteuner navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist binnen een zorgprogramma. In deze situatie gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van uw eigen risico.

 

Tarieven dieetbehandeling vergoed door verzekeraars:

De tarieven worden bepaald door de ziektekostenverzekeraars. Ik heb daar als individuele dietist geen  invloed op.  De tarieven verschillen enigzins per verzekeraar, maar zitten op ongeveer 60 euro per uur.

Hieronder kunt u zien hoeveel tijd ik declareer per soort consult.

 

eerste consult                   totale behandeltijd max. 90 min

eerste consult intensief      totale behandeltijd max. 120 min

kort vervolgconsult            totale behandeltijd max. 30 min

vervolgconsult                   totale behandeltijd max. 45 min

emailconsult/bestellen dieetvoeding/telefonisch consult totale behandelijd 15 tot 30 minuten.

 

Individueel dieetadvies:

Niet alleen de tijd dat u met mij in gesprek bent wordt gedeclareerd, maar ook de tijd die noodzakelijk is voor het analyseren van voedingskundige, dietistische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een individueel dieetadvies. Deze tijd vindt u terug  onder de omschrijving "individueel dieetadvies".

 

Tarief voor niet verschijnen op gemaakte afspraak of te laat afzeggen:

Een niet nagekomen eerste consult kost 45 euro.

een niet nagekomen vervolgconsult kost 30 euro.

 

Afspraak afzeggen of niet nagekomen:

U kunt uw afspraak afzeggen per telefoon, u mag ook de voice-mail inspreken. Indien u op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer u dit niet (op tijd) doet, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Deze rekening kan niet worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. Afspraken die per mail worden afgezegd gelden als niet afgezegde afspraken.

 

Tarief niet gecontracteerde zorg (bv als u meer tijd nodig heeft dan uw verzekeraar vergoed) is 16,25 per kwartier.

tarief individueel voedingsadvies (advies zonder medische indicatie)  is 16,25 per kwartier. U kunt deze kosten soms declareren via uw aanvullende verzekering.

Toeslag voor een huisbezoek, indien uw verzekeraar dit niet vergoed is 28 euro per bezoek per adres.

 

 

Lees ook de algemene voorwaarden.